fbpx Thiết Kế Website Vũng Tàu

Thiết Kế Website Vũng Tàu – Websiteveloper.com > Tài liệu hướng dẫn quản trị website > Cách đăng sản phẩm lên website chuyên nghiệp.

Website – Xóa sản phẩm

2021-07-02T20:48:53+07:00

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Xóa sản phẩm trong Website. Bước (1) – Nhấp vào Sản phẩm → Tất cả các sản phẩm trong Website như được hiển thị trong màn hình sau. Bước (2) – Bạn có thể xem Bất cả sản phẩm. Khi con trỏ di chuyển trên các sản phẩm, thì

Website – Xóa sản phẩm2021-07-02T20:48:53+07:00

Website – Chỉnh sửa sản phẩm

2021-07-02T20:48:57+07:00

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chỉnh sửa sản phẩm trong Website. Bước (1) – Nhấp vào Sản phẩm → Tất cả các sản phẩm trong Website như được hiển thị trong màn hình sau. Bước (2) – Bạn có thể xem tất cả sản phẩm. Khi con trỏ di chuyển trên các sản phẩm,

Website – Chỉnh sửa sản phẩm2021-07-02T20:48:57+07:00

Website – Thêm sản phẩm

2020-03-10T17:57:24+07:00

Thêm sản phẩm Thêm sản phẩm là hoạt động đầu tiên bạn cần thành thạo. Sản phẩm có thể được thêm, sửa đổi và xóa bất cứ lúc nào bạn muốn và vì bất kỳ lý do gì. Để thêm sản phẩm, hãy chuyển đến trình đơn bên trái, nhấp vào Sản phẩm , sau đó vào Thêm

Website – Thêm sản phẩm2020-03-10T17:57:24+07:00
Go to Top