fbpx Thiết Kế Website Vũng Tàu

Hướng dẫn đăng tải hình ảnh website, chèn hình ảnh website vào bài viết, trang và các trang nội dung liên quan bởi Thiết Kế Web Vũng Tàu > Websiteveloper.com

Website – Chỉnh sửa hình ảnh

2020-03-10T16:54:58+07:00

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chỉnh sửa phương tiện trong Website. Bạn có thể quản lý tất cả thông tin về phương tiện của bạn được lưu trong Thư viện phương tiện. Sau đây là các bước để chỉnh sửa phương tiện truyền thông trong Website. Bước (1) - Nhấp vào Media

Website – Chỉnh sửa hình ảnh2020-03-10T16:54:58+07:00

Website – Chèn hình ảnh vào bài viết/ trang

2020-03-10T16:54:11+07:00

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chèn phương tiện trong WordPress. Các tệp phương tiện có thể được chèn vào Trang hoặc Bài đăng của bạn từ thư viện, từ bộ nhớ cục bộ hoặc từ URL. Sau đây là các bước để Chèn Media trong Website. Bước (1) - Nhấp vào Bài viết →

Website – Chèn hình ảnh vào bài viết/ trang2020-03-10T16:54:11+07:00

Website – Thêm hình ảnh

2020-03-10T16:53:16+07:00

Trong bài viết này này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Thêm tệp hình ảnh trong Website. Website cho phép bạn thêm, tất cả các loại tệp phương tiện như video, âm thanh và hình ảnh. Sau đây là các bước để Thêm hình ảnh. Bước (1) - Nhấp vào Media → Thêm mới trong Website. Bước (2) -

Website – Thêm hình ảnh2020-03-10T16:53:16+07:00

Website – Thư viện hình ảnh

2020-03-10T16:52:32+07:00

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thư viện phương tiện trong WordPress. Thư viện phương tiện bao gồm các hình ảnh, âm thanh, video và tệp mà bạn có thể tải lên và thêm vào nội dung khi viết Bài đăng hoặc Trang. Tại đây bạn có thể xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bất

Website – Thư viện hình ảnh2020-03-10T16:52:32+07:00
Go to Top