Facebook Business Là Gì? Tài Khoản Bm Trong Chạy Quảng Cáo Facebook

Facebook Business Manager là gì?
Facebook Business Manager còn gọi là trình quản lý trang Facebook doanh nghiệp, cá nhân. Business Facebook giúp theo dõi, quản lý tất cả các trang Fanpage, quảng cáo…và ứng dụng có thể thêm một người, Agency hoặc đối tác để quản lý và theo dõi tài khoản một cách miễn phí và hiệu quả.