Meta Description Là Gì?

Meta Description là một thẻ HTML tóm tắt nội dung tổng quát của trang web. Thẻ Meta Description giúp người dùng lẫn công cụ tìm kiếm nắm tổng quát về nội dung mà họ sắp truy cập. Tối ưu tốt Meta Description (thường trong khoảng từ 155-160 ký tự) sẽ giúp tăng tỉ lệ người dùng click vào bài viết.