Dịch Vụ Mail Doanh Nghiệp Là Gì? Tại Sao Doanh Nghiệp Của Bạn Cần Địa Chỉ Email Tên Miền

Mail server là gì?
Địa chỉ email doanh nghiệp thích hợp phải bao gồm tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ: @tên-miền-của-bạn.com). Đó là cách bạn có thể thể hiện sự chuyên nghiệp và đại diện cho công ty của bạn như một doanh nghiệp hợp pháp và hoạt động tốt. Dịch vụ mail Doanh nghiệp có thể được sử dụng bởi người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Như vậy người dùng khi gửi email hay nhận mail có thể thông qua Internet trực tiếp với những tên miền cụ thể của từng tổ chức/cá nhân.