Đánh Giá Thấp Bản Thân Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Bạn Như Thế Nào

Đôi khi, nó thực sự là chiến lược để thu phí khách hàng thấp hơn. Tuy nhiên, thông thường, các chuyên gia kế toán và tài chính làm như vậy chỉ đơn giản là vì sợ hãi. Một trong những lý do cụ thể khiến kế toán kiếm hoặc Freelancer được ít hơn mức họ cần và đưa ra một giải pháp hữu ích.