Chi phí để thiết kế một ứng dụng di động là bao nhiêu?

Chi phí để thiết kế một ứng dụng di động là bao nhiêu?