Chi Phí Để Thiết Kế Một Ứng Dụng Di Động Là Bao Nhiêu?

Chi phí để thiết kế một ứng dụng di động là bao nhiêu?