Cái nào tốt hơn cho trang web của bạn - Content hay backlink?

Cái nào tốt hơn cho trang web của bạn – Content hay backlink?