Cách Thuê Nhân Viên Phù Hợp Cho Công Ty Của Bạn

Đối với những người sáng lập khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ, việc thuê một nhân viên mới có thể giống như một bước chuyển mình. Các công ty lớn hơn có thể đủ khả năng để tuyển dụng các ứng viên có tiềm năng trong tương lai của họ, nhưng các doanh nghiệp nhỏ cần các thành viên trong nhóm đã có kinh nghiệm, thái độ và năng lượng phù hợp.