Bạn Có Đang Đặt Câu Hỏi Sai Cho Khách Hàng Không?

Với quá nhiều thay đổi và xáo trộn trong năm qua, khách hàng của chúng tôi đang quay cuồng. Nếu bạn không chú ý đến những thách thức mà họ đang đối mặt, có thể bạn đang không đặt ra những câu hỏi phù hợp để tìm ra gốc rễ của các vấn đề thực sự trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay.