Backlink Social Profile Là Gì?

Backlink profile chính là những liên kết được trỏ về website của bạn từ profile MXH, Forum…Trong quá trình làm Offpage, kiểu liên kết này rất được các SEOer quan tâm.