SEO ngành xây dựng: Chiến lược SEO cho Cty Xây dựng

2021-12-01T17:49:28+07:00

Ngành xây dựng (đặc biệt là cung cấp nguyên vật liệu xây dựng) đã và đang phát triển rất hùng mạnh, chỉ riêng ở Vũng Tàu, ngành này đã có rất nhiều đơn vị lớn và vừa đang triển khai. Tại Việt Nam, theo báo cáo chuyên sâu ngành xây dựng thì: “Tổng giá trị